ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 539/1945 Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 539/1945 Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών

Νόμος ν. 539/1945
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 539/1945 Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 539/45

Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών.
(ΦΕΚ 229/A/6-9-1945)


(Βλέπε και Β.Δ. της 15-11-1949 και Β.Δ. 376/1971)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:

Word!

export to word

Add to library!

click this to add to your library

Clips!

clip this law

Open all articles

open all articles

search law

search the law

paragrapgh notes

view notes

Attachments

view attachments

View the law

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab