Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5325 Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν , κωδικοποιημένος με τον 644/1977

Νόμος ν. 5325/1932
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5325 Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5325

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

(ΦΕΚ Α 69/16.03.1932)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.

(Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 155 του ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων), οι διατάξεις του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ)

ΤΙΤΛΟΣ I
Περί συναλλαγματικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί οπισθογραφήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Περί αποδοχής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί τριτεγγυήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Περί λήξεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Περί πληρωμής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Περί παρεμβάσεως.
1. Γενικαί διατάξεις.
2. Κατά παρέμβασιν αποδοχή.
3. Κατά παρέμβασιν πληρωμή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων.
1. Πλείονα αντίτυπα.
2. Αντίγραφα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
Περί αλλοιώσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Περί παραγραφής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Γενικαί διατάξεις.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Περί γραμματίου είς διαταγήν.
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Ειδικαί Διατάξεις.
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
Τελικαί Διατάξεις.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.