Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 5042/2023 από τον 5078/2023 την 2023-12-20

Choose an article above to get started.

Back

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Note: tap paragraph content to view revision

Ισχύουσα μορφή παραγράφου