Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4920/2022 από τον 5047/2023 την 2023-09-07

Choose an article above to get started.

Back

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Note: tap paragraph content to view revision

Ισχύουσα μορφή παραγράφου