Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 4501/2017 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις από τον 4509/2017 την 2017-12-22

Choose an article above to get started.

Back

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Note: tap paragraph content to view revision

Ισχύουσα μορφή παραγράφου