Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 2367/1953 Περί τίτλων κυριότητος, ταξινόμησεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων. [Δήλωση ακινησίας Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων και μοτοσυκλετών] από τον 4818/2021 την 2021-07-18

Choose an article above to get started.

Back

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Note: tap paragraph content to view revision

Ισχύουσα μορφή παραγράφου