Αλλαγές που έγιναν στο ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1652 "Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων." από τον Π.Δ.182/1999 την 1999-08-25

Choose an article above to get started.

Back

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Note: tap paragraph content to view revision

Ισχύουσα μορφή παραγράφου