Live Search Results

Νόμος 1249/1982

Νόμος ν. 1249/1982
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1249 Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1249
Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α' 43/05-04-1982)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμον:

(Στο παρόντα νόμο υπάρχουν μόνο τα άρθρα 41 και 41α για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΙΙ. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.