Live Search Results

Νόμος Π.Δ.57/2017

Νόμος ν. Π.Δ.57/2017
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 57 Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 57
 
Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

(ΦΕΚ Α' 88/20-06-2017)
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 347-373 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α'147) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 357 αυτού.
β. του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α'143) όπως ισχύει. 
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α'98).
 
2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).
 
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).
 
4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).
 
5. Την υπ' αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
 
6. Τις από 14/3/2017, 5/4/2017 και 7/4/2017 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο ε' του άρθρου 24 του ν. 4270/2014.
 
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΕΠΠ: α) από τη σύσταση νέων θέσεων προσωπικού δαπάνη ύψους 1.082.298,61 ευρώ από το 2018 και για κάθε επόμενο έτος β) από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης δαπάνη ύψους 28.200 ευρώ η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 18.800 ευρώ και ειδικά για το τρέχον έτος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
8. Την 86/2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών,
 
αποφασίζουμε:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Οργανικές Θέσεις Προσωπικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Προσόντα Διορισμού, Τρόπος Επιλογής και Πρόσληψης Προσωπικού
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Οι υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο

Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8223705

Για να δείτε περισσότερα για τις συνδορμητικές υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.