Live Search Results

Νόμος Π.Δ.180/1979

Νόμος ν. Π.Δ.180/1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 180 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 180

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως

(ΦΕΚ Α' 46/10-03-1979)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρου 167 περίπτωσις ι' του Β.Δ. της 31.12.1957/20.1.1958 «περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων» και την υπ' άριθ.47/1979 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως,

αποφασίζομεν:

(Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 2307/1995 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στο παρόν, για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών ή σφράγισης των καταστημάτων αναφέρεται «Αστυνομική Αρχή» ή «Αστυνομικός Διευθυντής» ή «Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας» ή «Υπουργός Δημόσιας Τάξης», νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις για την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων εκδίδονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας υποχρεούται στην άμεση εκτέλεσή της απόφασης. Η παράβαση των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος, τιμωρούμενη κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα)

[Σύμφωνα με την απόφαση 10551/26-02-2007 αντικαθίσταται στην κείμενη νομοθεσία για την έκδοση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το αντίγραφο ποινικού μητρώου που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Βλέπε σχετική απόφαση)]
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Αναζήτηση στο κείμενο νόμου

Τοποθετήστε την λέξη ήτ ην φράση που αναζητείτε.