Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΣΣΕ Ιχθυολόγοι (Απόφοιτοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) επιχειρήσεων όλης της Χώρας (ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ. 37/25-11-2011)