Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΚΗΝΗΣ

ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΣΕ Π.Κ. 2/29.02.2013 (17.2.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών θεάτρου (Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου)