Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΞΥΛΟΥ)

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 16/10.08.2012 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.