Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. - Π.Κ.: 59/29.7.2003

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των βιολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49537/2368/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)