Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΑΞΙΔΕΙΟΥ ΕΙΔΗ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας Π.Κ.: 19/13.4.2009

ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας - Π.Κ.: 27/2.6.2008

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες Βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 46/7-12-2010)

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2009 Π.Κ.: 33/24.6.2009

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών τροχού και φόρμας, σωληνοποιίας και εργοστασίων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας - Π.Κ.: 2/13.1.2009

ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ.Α.(Β΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΠ

ΔΑ 27/2011 «Για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας» - (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 15/4.1.2012)

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, εριοβιομηχανίας και εριοϋφαντουργίας και των απασχολούμενων στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και των εργαζομένων στα εκκοκκιστήρια βάμβακος όλης της χώρας - Π.Κ.: 74/22.7.2008

ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΣΕ 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών κυτιοποιίας και χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας - Π.Κ.: 43/24.7.2009

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΟΠΗ

ΔΑ 50/2009 (Π.Κ. 30/23.11.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - εργατριών που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου όλης της χώρας

ΜΑΡΜΑΡΟΨΗΦΙΔΩΝ

ΔΑ 53/2009 (Π.Κ. 33/27.11.2009) Διαιτητική Απόφαση που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΞΥΛΟΥ)

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 16/10.08.2012 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Σ.Σ.Ε. (1.8.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΡΓΟΥ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας - Δ.Α.: 31/2007

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 48/7-12-2010)

ΠΛΕΚΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών των επιχειρήσεων πλεκτού ενδύματος και των απασχολούμενων στα βαφεία - τυποβαφεία και φινιριστήρια των επιχειρήσεων αυτών, όλης της χώρας Δ.Α.: 14/2009

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΙΔ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί, σωματεία, σύλλογοι, κληροδοτήματα κ.λπ.) - 49524/2362/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ

ΣΣΕ: για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέτατος κλπ. (ΣΣΕ από 22.12.2010 Π.Κ. 7/31-1-2011).

ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ - ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΑ 48/2009 (Π.Κ. 28/23.11.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών -τριών που απασχολούνται στα εργοστάσια ή εργοτάξια κατασκευής Τσιμεντόλιθων, Τσιμεντοκολόνων, Γύψινων και Μετοπών όλης της χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Π.Κ.: 22/13.5.2009