Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΠΟΠΤΗΣ

ΞΕΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα - 49559/2375/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Πολιτικού Προσωπικού 359 ΜΑΕΔΥ - Π.Κ.: 6/6.2.2009 -

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΑΕΤΟΣ)

ΣΣΕ (29.1.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, στη νήσο Κρήτη που είναι μέλη του Σωματείου «ΑΕΤΟΣ» (Συμπληρωματική της από 7.11.2002 Σ.Σ.Ε.) - ΠΚ. 2/29.1.2003

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΑΞΟΥ)

Συλλογική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων ΥΕΘΑ Εργοστασίου Αράξου - Π.Κ.: 37/12.6.2008

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (ΙΚΑΡΟΣ)

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα σωματεία ΙΚΑΡΟΣ και ΣΕΠΑΑ - Δ.Α.: 7/2008

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (Σ.Ε.Π.Α.Α.)

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στα σωματεία ΙΚΑΡΟΣ, ΣΕΠΑΑ και ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ - Δ.Α.: 14/2007

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας Π.Κ.: 117/23.9.2008