Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)

Δ.Α. ΤΡΙΜ. 4/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης