Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΑ

ΣΣΕ (15.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών - ΠΚ. 57/16.7.2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΘΣΕΕ

ΣΣΕ (2.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων) - ΠΚ. 4/14.7.2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΜΘ

Δ.Α. 7/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων — συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης»

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΠΗΝ

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερησίων εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων - Δ.Α.: 12/2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)

Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου - 49548/2372/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ) ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. (10.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας - ΠΚ. 70/11.9.2008