Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ (ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49545/2371/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)