Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΨΗΣΤΗΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών τροχού και φόρμας, σωληνοποιίας και εργοστασίων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας - Π.Κ.: 2/13.1.2009