ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ Δ.Α. ΤΡΙΜ.7/2018, Π.Κ.11/25-09-2018 - Προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας

Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 26, 2018, 12:00 π.μ.

Δ.Α. ΤΡΙΜ.7/2018, Π.Κ.11/25-09-2018  - Προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας

Εκδόθηκε από τον ΟΜΕΔ η Δ.Α. ΤΡΙΜ.7/2018, Π.Κ.11/25-09-2018 που αφορά το προσωπικό των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της χώρας. Η Διαιτητική Απόφαση προβλέπει αύξηση αποδοχών 1% από 21.02.2018 στους ήδη διαμορφωμένους μισθούς από την Δ.Α. ΠΕΝΤ.8/2016.

Σε συνδυασμό με την Διαιτητική Απόφαση των Ταχυφαγείων η νέα Δ.Α. διατηρεί ρυθμισμένες τις εργασιακές σχέσεις στον Επισιτισμό σε έναν κατ' εξοχή χαοτικό και απορρυθμισμένο τομέα όπου έχουν επιβληθεί διαφορετικοί και άνισοι εργασιακοί όροι απασχόλησης σε πάνω από 270.000 εργαζόμενους.

Δείτε το συννημένο αρχείο με τις αποδοχές
Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο