Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Τοπική Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Χανίων - Π.Κ.: 104/6.8.2008

Friday, August 01, 2008, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Στα Χανιά σήμερα την 1.8.2008, ενώπιον του μεσολαβητή Κώστα Παπαδημητρίου, εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:
1. Η «Ομοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Κυρίων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων Ν. Χανίων», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους Μανώλη Γιαννούλη, Γεώργιο Τσαγκαράκη και Ιωάννη Σταθάκη,
2. ο «Σύλλογος Ξενοδόχων Νομού Χανίων», νόμιμα εκπροσωπούμενος από τους Νικόλαο Κόρακα, Φραγκίσκο Χατζηαγγελάκη και Γεώργιο Μαθιουλάκη,
3. το «Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Χανίων», νόμιμα εκπροσωπούμενο από τους Μιχάλη Μακρυμανωλάκη και Κυριάκο Μπίνια,
συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε στην κατάρτιση αυτής της τοπικής κλαδικής Σ.Σ.Ε., ως κατωτέρω.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (μπανγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισμού και ξενοδοχειακά καταλύματα (μοτέλ και κάμπινγκ) τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές και στους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής Νομού Χανίων.
Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του Νομού Χανίων.

Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α΄, νυχτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων και μάγειρας Α΄.
Κατηγορία Β΄: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν ή μπάρμεϊντ, ασημοκέρηδες, μάγειρας Β΄, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ και ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν ή μπαρμέιντ.
Κατηγορία Γ΄: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., καθώς και μάγειρας Γ΄ και αποθηκάριος τροφίμων.
Κατηγορία Δ΄: Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μονταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης, ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρών.

Άρθρο 3
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται συνολικά ως εξής:
Κατηγορία Α΄: 869,28 ευρώ.
Κατηγορία Β΄: 850,95 ευρώ.
Κατηγορία Γ΄: 834,07 ευρώ.
Κατηγορία Δ΄: 797,13 ευρώ.
2. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α΄: 896,22 ευρώ.
Κατηγορία Β΄: 877,33 ευρώ.
Κατηγορία Γ΄: 859,92 ευρώ.
Κατηγορία Δ΄: 821,84 ευρώ.
3. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008, αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α΄: 914,15 ευρώ.
Κατηγορία Β΄: 894,87 ευρώ.
Κατηγορία Γ΄: 877,12 ευρώ.
Κατηγορία Δ΄: 838,27 ευρώ.
4. Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9% και διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α΄: 949,80 ευρώ.
Κατηγορία Β΄: 929,77 ευρώ.
Κατηγορία Γ΄: 911,33 ευρώ.
Κατηγορία Δ΄: 870,97 ευρώ.
5. Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ημερομηνίες αυξάνεται και το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανομένων και διαμορφώνεται ως εξής:
α. Από 1.1.2008 έως 30.6.2008
- για τους σερβιτόρους σε 62,37 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,06 ευρώ.
β. Από 1.7.2008 έως 31.12.2008
- για τους σερβιτόρους σε 64,30 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 56,77 ευρώ.
γ. Από 1.1.2009 έως 30.6.2009
- για τους σερβιτόρους σε 65,59 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 57,90 ευρώ.
δ. Από 1.7.2009 έως 31.12.2009
- για τους σερβιτόρους σε 68,15 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 60,16 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι οκτώ (8) ωρών και συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Άρθρο 4
Γενική ρύθμιση

1. Επίδομα προϋπηρεσίας
α) Το χορηγούμενο επίδομα προϋπηρεσίας αυξάνεται κατά το ποσοστό και κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και διαμορφώνεται ως εξής:
1. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά ποσοστό 3,5% και διαμορφώνεται σε 5,02 ευρώ.
2. Όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,1% και διαμορφώνεται σε 5,18 ευρώ.
3. Όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 31.12.2008, αυξάνεται περαιτέρω από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνεται σε 5,28%.
4. Όπως θα έχει διαμορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2009 κατά ποσοστό 3,9% και διαμορφώνεται σε 5,48 ευρώ.
β) Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, μπάρμαν και μπουφετζήδες και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσμετράται η νόμιμη προϋπηρεσία που πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.
Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση.
2. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τον λαντζιέρη
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% του εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού, χορηγείται και στους λαντζιέρηδες-σες.

Άρθρο 5
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενων

Οι μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακές) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση γι΄ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου, αποτελεί η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργάνωσής του σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να αποσταλεί στον εργοδότη μέχρι 30 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο ταχυδρομείο. Η επιχείρηση δε υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 15η Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.
Η πρόσληψη και τα μετά από αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις, αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.
Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/1983. Διευκρινίζεται ότι, για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, θα λαμβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξημένη πληρότητα.

Άρθρο 6
Παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων

Ισχύει η σχετική ρύθμιση για την παροχή έκπτωσης στις τιμές των ξενοδοχείων της κλαδικής Σ.Σ.Ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας και συμφωνείται να παρέχεται σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών σε ολόκληρη την επικράτεια έκπτωση 30% στις κατ΄ έτος καθοριζόμενες τιμές των ξενοδοχείων με την επίδειξη του επαγγελματικού βιβλιαρίου ή της επαγγελματικής ταυτότητας ή άλλως με την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου συνοδευόμενου από σχετική βεβαίωση του εργοδότη ξενοδόχου.

Άρθρο 7

Η χορηγούμενη τροφή και το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως ακολούθως:
Επίδομα τροφής
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες, μέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται, σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα επιθυμούν, να παρέχουν τροφή, εκπιπτόμενου σ΄ αυτή την περίπτωση ποσοστού 2% επί του βασικού μηνιαίου μισθού του άρθρου 3 (εκάστοτε βασικός).
Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση μέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόρια, δεν επιθυμεί να παρέχει τροφή σε εργαζόμενο που επιθυμεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ΄ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω βασικών μηνιαίων μισθών (άρθρου 3), απαλλασσόμενης έτσι τις επιχείρησης από την υποχρέωση παροχής τροφής. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο έχει ως εξής:

Δευτέρα

Κοτόπουλο ή όσπρια,
σαλάτα ή τυρί,
φρούτο

Τρίτη

Κιμάς (μπιφτέκια) ή ψάρι (βακαλάος),
σαλάτα ή τυρί,
γλυκό

Τετάρτη

Μουσακάς ή λαδερό (μελιτζάνες ιμάμ),
τυρί,
φρούτο

Πέμπτη

Κοτόπουλο ή ζυμαρικό,
σαλάτα ή τυρί,
φρούτο

Παρασκευή

Κρέας ή λαδερό (γεμιστά),
σαλάτα ή τυρί,
γλυκό

Σάββατο

Κοτόπουλο ή ψάρι ή ριζότο,
σαλάτα ή τυρί,
φρούτο

Κυριακή

Κρέας (μπριζόλα),
σαλάτα ή τυρί,
γλυκό ή παγωτό

Βραδινά

Δύο φορές την εβδομάδα λαδερά,
μία φορά πίτσα,
μία φορά ζυμαρικά ή ομελέτα,
τρεις φορές κρέας,
συνοδευόμενα με σαλάτα ή τυρί και φρούτο ή άλλο είδος μεγαλύτερης αξίας από αυτά

Άρθρο 8
Ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων

Οι ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων στις κατηγορίες ξενοδοχείων Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεως είναι συνεχόμενες και κυλιόμενες ώστε να συμπίπτει ανάπαυση μιας Κυριακής, τουλάχιστον ανά επτά (7) εβδομάδες.

Άρθρο 9
Λοιπές ρυθμίσεις

α. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007, καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο