Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΐΑΣ - ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΣΣΕ βοηθών τεχνιτών και τεχνιτών επιχειρήσεων αργυροχρυσοχοΐας - πολύτιμων μετάλλων και ωρολογοποιίας, για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων άμεσα στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολύτιμων μετάλλων, καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων ή τμήματα άλλων επιχειρήσεων, όλης της χώρας - Π.Κ.: 86/14.7.2006

Friday, June 30, 2006, 12:00 AM
  • Δεν υπάρχουν πίνακες διαθέσιμοι για αυτή την σύμβαση

Στην Αθήνα σήμερα στις 30.6.2006, οι υπογράφοντες αφενός: 1) Μανώλης Κοντοπάνος, πρόεδρος και 2) Σταύρος Μαρκάτος, αναπληρωτής γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΠΟΕΜ) και αφετέρου: 3) Βασίλης Ιωάννου, πρόεδρος και 4) Λάμπρος Τραχάνης, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Αργυροχρυσοχόων - Κοσμηματοπωλών - Ωρολογοποιών (ΠΟΒΑΚΩ) και 5) Δημήτρης Ασημακόπουλος, πρόεδρος και 6) Νίκος Σκορίνης, γενικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., με σκοπό να ρυθμίσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στην παραγωγή, επεξεργασία και επισκευή προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας και λοιπών πολύτιμων μετάλλων (πλατίνες κ.λπ.), καθώς και στη διαδικασία κατασκευής και επισκευής ωρολογίων.

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι τεχνίτες, βοηθοί τεχνιτών και εργάτες στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας, πολύτιμων μετάλλων, καθώς και κατασκευής και επισκευής ωρολογίων όλης της χώρας. Οι διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας των παραπάνω εργαζομένων κατ? αποκλειστικότητα, δεδομένου ότι οι κλάδοι της αργυροχρυσοχοΐας και της ωρολογοποιίας έχουν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά που τους καθιστούν απολύτως αυτοτελείς.

Άρθρο 2

Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών και ημερομισθίων των υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση εργαζομένων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2005, αυξάνονται ως εξής:
Α. Την 1.7.2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 6%, χωρίς αναδρομική ισχύ.
Β. Για το 2007 οι μισθοί και τα ημερομίσθια της παρούσας Σ.Σ.Ε. αυξάνονται κατά ποσοστό 2,9% από την 1.1.2007 και κατά ποσοστό 2,9% από την 1.9.2007.
Τα ημερομίσθια για τα έτη 2006 και 2007 διαμορφώνονται ως εξής:

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Προϋπηρεσία

1/7-31/12/2006

1/1-31/8/2007

1/9-31/12/2007

ΑΓΑΜΟΙ

     

0-3

31,21

32,12

33,05

ΕΓΓΑΜΟΙ

     

0-3

34,32

35,32

36,35

ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Προϋπηρεσία

1/7-31/12/2006

1/1-31/8/2007

1/9-31/12/2007

ΑΓΑΜΟΙ

     

0-3

32,47

33,41

34,38

3-6

34,41

35,41

36,44

6-9

36,36

37,41

38,50

9-10

38,31

39,42

40,56

10-12

38,31

39,42

40,56

12-15

39,60

40,75

41,93

15-18

40,90

42,09

43,31

18 & άνω

42,21

43,43

44,69

ΕΓΓΑΜΟΙ

     

0-3

35,71

36,75

37,81

3-6

37,85

38,95

40,08

6-9

40,00

41,16

42,35

9-10

42,15

43,37

44,63

10-12

42,15

43,37

44,63

12-15

43,57

44,83

46,13

15-18

45,00

46,30

47,65

18 & άνω

46,43

47,78

49,17

* Επίδομα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη 5%
1.7.2006 - 1,62 ευρώ
1.1.2007 - 1,67 ευρώ
1.9.2007 - 1,72 ευρώ

* Επίδομα ειδικών συνθηκών 15%
1.7.2006 - 4,87 ευρώ
1.1.2007 - 5,01 ευρώ
1.9.2007 - 5,16 ευρώ

* Επίδομα προϊσταμένου 20%
1.7.2006 - 6,50 ευρώ
1.1.2007 - 6,68 ευρώ
1.9.2007 - 6,88 ευρώ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΑΜΕΣΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Προϋπηρεσία

1.7.2006 -

31.12.2006

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

0-3

31,21

34,32

3-6

33,08

36,38

6-9

34,95

38,45

9-10

36,82

40,50

10-12

36,82

40,50

12-15

38,07

41,88

15-18

39,32

43,24

18-35

40,57

44,62


Προϋπηρεσία

1.1.2007 -

31.8.2007

1.9.2007 -

31.12.2007

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

0-3

32,12

35,32

33,05

36,34

3-6

34,04

37,44

35,03

38,54

6-9

35,96

39,57

37,00

40,72

9-10

37,89

41,67

38,99

42,88

10-12

37,89

41,67

38,99

42,88

12-15

39,18

43,10

40,32

44,34

15-18

40,46

44,50

41,63

45,80

18-35

41,75

45,91

42,96

47,24

* Επίδομα δεκαετίας στον ίδιο εργοδότη 5%
1.7.2006 - 1,56 ευρώ
1.1.2007 - 1,61 ευρώ
1.9.2007 - 1,65 ευρώ

Άρθρο 3

Όλοι οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006 και 2007, εφαρμόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα Σ.Σ.Ε.
Από την παρούσα Σ.Σ.Ε. καλύπτονται και οι απόφοιτοι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, ΤΕΕ, ΤΕΛ.

Άρθρο 4

Οι διατάξεις της από 8.10.1991 Σ.Σ.Ε., καθώς και των λοιπών όμοιων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., πάσης φύσεως συλλογικές ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακές πρακτικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας και δεν θίγονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας, αν άλλως δεν ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις, αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2006.


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο