Πίνακες σύμβασης

Πίνακες σύμβασης

Η συλλογική σύμβαση σε προηγούμενα έτη

Επαγγέλματα που αφορά η σύμβαση

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ Σ.Σ.Ε. (5.11.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Monday, November 05, 2018, 12:00 AM

Υπεγράφη την 5η Νοεμβρίου 2018, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) του Πανελλήνιας Ένωση Μουσικών ΟΤΑ (Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.) εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) του Υπουργείου Εσωτερικών, και

γ) του Υπουργείου Οικονομικών, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης "

Δείτε τη Συλλογική Σύμβαση Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 19/5.11.2018 ως συνημμένο αρχείο


Δημιουργία νέας κατηγορίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο