Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ι

 • 29/12 2011

  ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

  ΣΣΕ Ιχθυολόγοι (Απόφοιτοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) επιχειρήσεων όλης της Χώρας (ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ. 37/25-11-2011)

  Περισσότερα
 • 22/12 2010

  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

  ΣΣΕ - Ιατρικών Επισκεπτών (ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 29/24-6-2011)

  Περισσότερα
 • 11/06 2009

  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

  ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2009 Π.Κ.: 33/24.6.2009

  Περισσότερα
 • 17/07 2008

  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49539/2369/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

  Περισσότερα
 • 17/07 2008

  ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΩΝ

  Καθορισμός αποδοχών προσωπικού ιπποφορβείων όλης της χώρας - 49536/2367/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

  Περισσότερα
 • 17/02 2006

  ΙΠΠΟΚΟΜΩΝ

  Σ.Σ.Ε. (3.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιπποκόμων και δρομώνων ίππων - ΠΚ. 1/17.2.2006)

  Περισσότερα
Up
Close
Close
Κλείσιμο