Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Λ

 • 26/11 2010

  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

  ΣΣΕ Προσωπικού εταιριών λιπασμάτων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 47/7-12-2010)

  Περισσότερα
 • 27/11 2009

  ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ-ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

  ΔΑ 51/2009 (Π.Κ. 31/27.11.2009) Για τους όρους αμοιβής και συνηθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας

  Περισσότερα
 • 02/11 2009

  ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΔΑ 45/2009 « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας»

  Περισσότερα
 • 22/07 2009

  ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ

  ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην εκτυπωτική βιομηχανία, στα λιθογραφεία, τα εργοστάσια και επιχειρήσεις γραφικών τεχνών όλης της χώρας - Δ.Α.: 33/2009

  Περισσότερα
 • 17/07 2001

  ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΗΕΑ)

  Δ.Α. 24/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λιθογράφων-Τεχνιτών γραφικών τεχνών και Βοηθών αυτών, που απασχολούνται σε ημερήσιες εφημερίδες που είναι μέλη της "Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών"

  Περισσότερα
Up
Close
Close
Κλείσιμο