Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 • 26/11 2010

  ΑΜΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ ΖΥΜΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΐΑΣ

  ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες Ζυμών αρτοποιίας και αμύλου, αμυλοσαχκάρου - φρουκτολίνης όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 43/7-12-2010)

  Περισσότερα
 • 23/12 2002

  ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

  Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που απασχολούνται στη βιομηχανία - Π.Κ.: 25/21.5.2003

  Περισσότερα
 • 16/12 2004

  ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

  ΔΑ 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας 15/16.12.2004

  Περισσότερα
 • 15/07 2003

  ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  ΔΑ 36/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης - ΠΚ. 29/15.7.2003

  Περισσότερα
 • 26/07 2010

  ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

  Δ.Α. 37/2010 Για τουςόρους αμοιβής και εργασιας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων Π.Κ. 24/7-10-2010

  Περισσότερα
 • 23/11 2009

  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

  ΔΑ 49/2009 (Π.Κ. 29/23.11.2009) Για για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών που απασχολούνται σε οικοδομικές και συναφείς προς τις οικοδομικές εργασίες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε μόνιμα συνεργεία συντήρησης όλης της χώρας

  Περισσότερα
 • 17/09 2008

  ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

  ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας Π.Κ.: 117/23.9.2008

  Περισσότερα
Up
Close
Close
Κλείσιμο