Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Κ

ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ.Α.(Β΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών

ΚΛΙΝΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δ.Α. 3/2016 ΤΡΙΜ. (Π.Κ. 3/28-3-2016) Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Μέλη της ΟΣΝΙΕ, που Εργάζονται σε Επιχειρήσεις Μέλη του ΣΕΚ για τα Έτη 2015- 2016.

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ (6.4.2015) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της Χώρας» .Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 2/7.4.2015

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Διαιτητική Απόφαση 3/2015 (Π.Κ. 5/30.04.2015) (Β΄ΒΑΘΜΙΑ) - ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας, ΠΚ 5/30-4-2015

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Διαιτητική Απόφαση 1/2015 (Π.Κ. 1/10.03.2015) (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) - Διαιτητική απόφαση για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποθεραπείας όλης της χώρας ( σε αναστολή )

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ

Κλαδική ΣΣΕ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών. - Π.Κ. 11/22.09.2014

ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΠ

ΔΑ 27/2011 «Για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας» - (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 15/4.1.2012)