Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ι

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΣΣΕ Ιχθυολόγοι (Απόφοιτοι Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) επιχειρήσεων όλης της Χώρας (ΣΣΕ από 29-12-2010 Π.Κ. 37/25-11-2011)

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2009 Π.Κ.: 33/24.6.2009

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49539/2369/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των ιχθυολόγων (απόφοιτων των σχολών ανώτατης εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 68/16.7.2008

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2008 - Π.Κ.: 32/9.6.2008

ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοϋπαλλήλων στις επιχειρήσεις ιματισμού, πιλοποιίας, στρωματοποιίας και εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας για το 2007 - Π.Κ.: 38/18.5.2007

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής που λειτουργούν ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 12193/25.7.2006 (ΦΕΚ 1193/Β/31.8.2006) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών - Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους της αμοιβής και της εργασίας των ιχθυολόγων (απόφοιτων των σχολών ανώτατης εκπαίδευσης) που ασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 6/5.2.2007

ΙΠΠΟΚΟΜΩΝ

Σ.Σ.Ε. (3.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιπποκόμων και δρομώνων ίππων - ΠΚ. 1/17.2.2006)