Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Η

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - Σ.Σ.Ε. (9.10.2017) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας - (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 13/25.10.2017)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 7/18.04.2016 Σ.Σ.Ε. (8.4.2016) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σ.Σ.Ε. (14-10-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα όλης της χώρας (ΠΟΣΕΗ) [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. με Π.Κ. 3/22-4-2013] (Π.Κ. 10/26-10-2015)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Σ.Σ.Ε. (24-9-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. (Π.Κ. 8/2-10-2015)

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΣΕ (30.3.2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών - Περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας ( ΜΕΛΟΙ ΠΟΞ ) ΠΚ 3/7.4.2015

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΣΕ (29-9-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. - Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 12/06.11.2014

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 7/21.05.2014 - όροι αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ξενοδοχείων μελών της ΠΟΞ και ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών τησ ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 8/06.06.2014 - Τροποποιητική ΣΣΕ 2-5-2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας.