Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ζ

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Π.Κ. 5/29-6-2016 - Δ.Α.(Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 5/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιομηχανικών -βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας.

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες Βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 46/7-12-2010)

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της Χώρας - Π.Κ. 20/6-8-2010

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας - Π.Κ.: 83/24.7.2008

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας - Π.Κ.: 59/9.7.2008

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας - Π.Κ.: 69/6.7.2006

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας προσωπικού βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας - Π.Κ.: 49/21.6.2006