Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ε

ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ

ΣΣΕ Εκδοροσφαγείς, εκδοροτεμαχιστές, ακροκαθαριστές, εργατοτεχνίτες εντέρων όλης της χώρας (ΣΣΕ από 16-12-2010 Π.Κ. 62/28-12-2010)

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΣΕ Εργατοτεχνίτες κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ ελαστικού όλης της χώρας (ΣΣΕ από 26.11.2010 Π.Κ. 44/7-12-2010)