Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Χ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας»

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δ.Α. 41/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαϊδας Πράξη Κατάθεσης: (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/25.9.2008)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων όλης της χώρας Δ.Α.: 31/2008 (Ορθή Επανάληψη)