Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Φ

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ (ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΣΣΕ 2011 - των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι – φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί - γραφίστες στις Εκδοτικές - Βιβλιοχαρτοπωλικές Επιχειρήσεις κ΄ στις Φωτοστοιχειοθετικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας Δ.Α.: 30/2009

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενιαία ΣΣΕ 2009 του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα - Π.Κ.: 50/7.9.2009

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας Δ.Α.: 48/2008

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας Π.Κ.: 117/23.9.2008

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενιαία ΣΣΕ 2008 του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα Π.Κ.: 116/23.9.2008

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ (ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΣΣΕ 2008 των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι - φωτοστοιχειοθέτες, σελιδοποιοί - γραφίστες στις εκδοτικές - βιβλιοχαρτοπωλικές επιχειρήσεις και στις φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Π.Κ.: 67/15.7.2008

ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρχιφυλάκων, φυλάκων, νυχτοφυλάκων και θυρωρών που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ όλης της χώρας Π.Κ.: 83/14.9.2007