Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Γ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ Γεωπόνοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολουμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΣΣΕ από 21.1.2011 Π.Κ. 16/21.3.2011)

ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ Π.Κ. 58/25.11.2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΑΞΙΔΕΙΟΥ ΕΙΔΗ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας Π.Κ.: 19/13.4.2009

ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας - Π.Κ.: 144/30.10.2008

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΟ

ΣΣΕ με την οποία καθορίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των γεωτεχνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ), απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) κάθε βαθμού - Π.Κ.: 119/24.9.2008

ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας - Π.Κ.: 118/23.9.2008

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων, πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 109/26.8.2008

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωπόνων Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 112/5.9.2008

ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΑΞΙΔΕΙΟΥ ΕΙΔΗ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας - Π.Κ.: 27/2.6.2008

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΣΣΕ (19.12.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατών Τελετών (νεκροπομπών) που απασχολούνται από τα Γραφεία Τελετών στα Νεκροταφεία περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Προαστείων - Π.Κ. 72/21.12.07

ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ)

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας - Δ.Α.: 49/2007

ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γεωλόγων ανώτατων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 64/11.7.2007

ΓΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΤΑΞΙΔΕΙΟΥ ΕΙΔΗ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ 2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών γαντοποιίας, κιβωτοποιίας, δερμάτινων ειδών και πλαστικών ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδίου όλης της χώρας - Π.Κ.: 45/5.6.2007