Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Υ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διαιτητικής απόφασης 56/2009 (Π.Κ. 1/11.01.2010) Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο Ναύσταθμο Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο νομό Χανίων

ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών-τριών και επιδιορθωτών-τριών όλης της χώρας για το 2009 Π.Κ.: 35/30.6.2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Π.Κ.: 22/13.5.2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ (Ν. ΧΑΝΙΩΝ)

ΔΑ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπηρετούν στον Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Σωματείου Εργαζομένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Νομό Χανίων Δ.Α.: 4/2009

ΥΠΟΔΗΜΑΤΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υποδηματεργατών-τριών και επιδιορθωτών-τριών όλης της χώρας για το 2008 Π.Κ.: 88/25.7.2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ)

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απασχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην Κρήτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Π.Κ.: 6/22.1.2008