Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Σ

ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ

ΣΣΕ: για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέτατος κλπ. (ΣΣΕ από 22.12.2010 Π.Κ. 7/31-1-2011).

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΜΘ

Δ.Α. 7/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων — συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης»

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ Π.Κ.: 38/10.7.2009

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ (ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)

Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - μελών της ΕΣΠΗΤ που απασχολούνται στα περιοδικά των εκδοτικών επιχειρήσεων - μελών του ΣΕΠΤ - Π.Κ.: 126/30.9.2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΜΘ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης - Δ.Α.: 40/2008

ΣΦΑΓΗΣ ΖΩΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρεατοσκευμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 136/22.10.2008

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα συμβολαιογραφεία Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κρήτης, Λάρισας και Πατρών - Π.Κ.: 146/3.11.2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)

Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου - 49548/2372/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΑ

ΣΣΕ (15.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών - ΠΚ. 57/16.7.2008

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΕΣΗΕΘΣΕΕ

ΣΣΕ (2.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων) - ΠΚ. 4/14.7.2008