Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ρ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ)

Δ.Α. 2/2020 ΠΕΝΤ. (10.11.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ)

Δ.Α. (ΤΡΙΜ.) 6/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ)

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ)

Διαιτητική Απόφαση 1/2015 (κατ’ έφεσιν) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών ΕΤΕΡ που εργάζονται στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ) μέλης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ρ/Σ Αθηνών (ΕΙΙΡΑ)». ΠΚ 2/10.3.2015)

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

ΣΣΕ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ - Αριθμ. 3525.1.12/01/2015/14.5.2015 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. Αριθμ. 3525.1.12/01/2014/23.05.2014 - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών.

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. Αριθμ. 3525.1.9/01/2014/23.05.2014 - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών.

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Αριθμ. 3525.1.1.12/01/2012 Κύρωση ΣΣΕ Πληρωμάτων Ναυαγοσωστικών ( Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών )

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ρ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μελών της Ένωσης Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης που απασχολούνται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης - Δ.Α.: 29/2009

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας - Π.Κ.: 152/27.11.2008

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερήσιων εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης, πλην Θεσσαλονίκης - Δ.Α.: 40/2008

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών ημερησίων εφημερίδων Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων - Δ.Α.: 12/2008

ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας τού πάσης φύσεως προσωπικού των εργαζομένων στα ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία όλης της χώρας - Π.Κ.: 7/29.1.2008