Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ξ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΚ 3/12-3-2020 Χρονική επέκταση της ισχύος της από 27-3-2018 ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» (ΠΚ 4/28-3-2018)

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σ.Σ.Ε. (27.3.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 4/28.3.2018)

ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Σ.Σ.Ε. (22.2.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης

ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Τοπική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. (3.3.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης

ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σ.Σ.Ε. (16.2.2016) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 1/18-2-2016)

ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Τοπική Σ.Σ.Ε Π.Κ. Τμ. Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 1/11.03.2015 - Σ.Σ.Ε. (5-3-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημ. εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης