Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Β

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ

ΣΣΕ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2011 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΣΣΕ από 7-7-2011 Π.Κ. 31/11-8-2011)

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2009, των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας Π.Κ.: 36/30.6.2009

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των βιολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49537/2368/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας, έτους 2008, των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 47/30.6.2008

ΒΑΦΕΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βαφεία, καθαριστήρια, μηχανικά και ηλεκτρικά πλυντήρια, λευκαντήρια, φινιριστήρια, στεγνωτήρια και σιδερωτήρια ενδυμάτων όλης της χώρας - Π.Κ.: 51/11.6.2007

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 11503/22.4.2005

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των βιολόγων που εργάζονται σε ιδιωτικές κλινικές και επιχειρήσεις με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. - Π.Κ.: 59/29.7.2003