Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Α

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σ.Σ.Ε. (7.10.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού

ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

Διαιτητική απόφαση Τριμ. 10/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σ.Σ.Ε. (30.9.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΣΣΕ 29.9.2017 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού - Π.Κ.:12/4.10.2017

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σ.Σ.Ε. (16-10-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς / αισθητικού (Π.Κ. 9/19-10-2015)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΞΕΝΕΣ)

ΣΣΕ (3.4.2015) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες» (Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ.,Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλ. 1/6.4.2015)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 11/26.09.2013 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του / της συμβούλου ομορφιάς - αισθητικού.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Π.Κ. 8/11-7-2012 ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς /αισθητικού