Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των κτηνίατρων ανωτάτων σχολών, απασχολούμενων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας - Π.Κ.: 133/15.10.2008

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΑ 57/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών Αυτοκινήτων επί των οποίων λειτουργεί Μαλακτήρας Σκυροδέματος (μπετονιέρα), Οδηγών-Χειριστών Αντλιών Ετοίμου Σκυροδέματος και των Βοηθών τους ως και των, Εργατών Παραγωγής Σκυροδέματος, οι οποίοι απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Παραγωγής, Εμπορίας, Μεταφοράς και Αντλήσεως Σκυροδέματος, που εδρεύουν ή λειτουργούν στο νομό Βοιωτίας 15/16.12.2004

ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑ 36/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ρυμουλκών μετά ρυμουλκουμένων που απασχολούνται σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις της περιοχής Μακεδονίας και Θράκης - ΠΚ. 29/15.7.2003