Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΛΗΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΤ)

Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρήσεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου - 49548/2372/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)