Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενιαία ΣΣΕ 2009 του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα - Π.Κ.: 50/7.9.2009