Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ενιαία ΣΣΕ 2009 του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε τομέα και υπηρεσία φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα - Π.Κ.: 50/7.9.2009