Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. (21.10.2020) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ -ΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 142/29.10.2008

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΑ 45/2009 « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΑ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων – Τεχνολόγων Διατροφής – Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας