Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των βιολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών, που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ όλης της χώρας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49537/2368/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)

ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ ΝΠΙΔ

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως ΝΠΙΔ (ιδρύματα, οργανισμούς, σωματεία, συλλόγους, ενώσεις κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - 49545/2371/4.7.2008 (ΦΕΚ 1414/Β/17.7.2008)