Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ Π.Κ. 58/25.11.2009 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωλόγων Ανωτάτων Σχολών απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ Γεωπόνοι Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολουμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΣΣΕ από 21.1.2011 Π.Κ. 16/21.3.2011)

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ (11.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δασολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών απασχολουμένων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις της Χώρας (διετής) - Π.Κ. 54/17.7.2003

ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Σ.Σ.Ε. (21.10.2020) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ -ΣΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης, ετών 2008-2009 - Π.Κ.: 142/29.10.2008

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΑ 45/2009 « Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΑ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίμων – Τεχνολόγων Διατροφής – Αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας