Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών απασχολουμένων στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου - Π.Κ.: 101/21.9.2005

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών, ραδιοτεχνιτών και ραδιοηλεκτρολόγων, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ, τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τους ΟΤΑ όλης της χώρας - Δ.Α.: 31/2009

ΘΥΡΩΡΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας Αρχιφυλάκων - Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. όλης της χώρας»

ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μαγείρων και του λοιπού τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού κουζίνας, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην περιοχή της Β. Ελλάδας (Μακεδονία και Θράκη) στα πάσης φύσεως νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύματα του Δημοσίου και ΝΠΔΔ - Π.Κ.: 2/3.1.2008

ΟΔΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ - Δ.Α.: 37/2008

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ όλης της χώρας»