Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΟΠΗ

ΔΑ 50/2009 (Π.Κ. 30/23.11.2009) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - εργατριών που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρου όλης της χώρας